German-Turkish translations for präzis:

kesin · tam · doğru · other translations

präzis tam

Präzise Details, was wurde letzte Woche gereinigt?

Tam bilgiler, son hafta içinde ne temizlendi?

Beantworte Fragen präzise und akkurat.

Soruları tam ve kesin cevapla.