German-Turkish translations for prüfen:

kontrol · etmek · kontrol etmek · araştırmak · incelemek · sınamak · other translations

prüfen kontrol

Ich hab's zweimal geprüft.

İki kere kontrol ettim.

Niemand prüfte seinen Lebenslauf.

Kimse alt yapısını kontrol etmemiş.

Hast Du Deine Unterlagen geprüft?

Kayıtları kontrol ettin mi?

Click to see more example sentences
prüfen etmek

Niemand prüfte seinen Lebenslauf.

Kimse alt yapısını kontrol etmemiş.

Wir prüfen alles, Mr. Raskob. Immer und immer wieder.

Her şeyi tekrar tekrar kontrol ediyoruz Bay Raskob.

Ich wollte immer schon die Vermessungslinien prüfen.

Ben de hep bakım hatlarını kontrol etmek istemişimdir.

Click to see more example sentences
prüfen kontrol etmek

Niemand prüfte seinen Lebenslauf.

Kimse alt yapısını kontrol etmemiş.

Wir prüfen alles, Mr. Raskob. Immer und immer wieder.

Her şeyi tekrar tekrar kontrol ediyoruz Bay Raskob.

Ich wollte immer schon die Vermessungslinien prüfen.

Ben de hep bakım hatlarını kontrol etmek istemişimdir.

Click to see more example sentences
prüfen araştırmak

Prüfe Paul und Lillian House

Paul ve Lillian House'u araştır.

prüfen incelemek

Ich prüfe unsere zelluläre Reproduktionsformel.

Hücresel üreme formülümüzü yeniden incelemek istiyorum.

prüfen sınamak

Der Meister wird deine Willensstärke prüfen.

Üstat, senin irade gücünü sınayacak.