German-Turkish translations for problem:

sorun · problem · mesele · sıkıntı · other translations

We also found translations for word problem in Turkish.

problem sorun

Deine Probleme sind jetzt auch meine Probleme.

Artık senin sorunun benim de sorunum.

Dr. Bishop, wir haben noch ein Problem.

Dr. Bishop, başka bir sorunumuz var.

Nein, nein, echt, kein Problem.

Hayır, hayır, hayır. Sorun yok.

Click to see more example sentences
problem problem

Radikale Probleme erfordern manchmal radikale Lösungen.

Bazen radikal problemler, radikal çözümleri gerektirir. Riley!

Da ist noch ein Problem.

Hâlâ bir problem var.

Hattet ihr ein kleines Problem da oben?

Yukarıda küçük bir problem mi yaşadınız?

Click to see more example sentences
problem mesele

Die militärische Perspektiven, auf die Probleme der Weltjetzt.

Dünya meselelerinde askeri bir bakış açısı kazandırmak.

Es ist nicht bloß ein kulturelles Problem, Mr. President.

Bu sadece kültürel bir mesele değil, Sayın Başkan.

Bro, wenn Clay das getan hat, dann ist es ein Club-Problem.

Kardeşim, eğer bunu Clay yaptıysa bu bir kulüp meselesidir.

Click to see more example sentences
problem sıkıntı

In Deutschland, Finanzprobleme, in Frankreich, politische Probleme

Almanya'da bütçe sıkıntıları, Fransa'da politik sorunlar var.

Nein. Wirklich kein Problem, Jerry.

Hayır, hiçbir sıkıntı yok Jerry.

Gibt es ein Problem, Herr Gündüz?

Bir sıkıntı var Gündüz bey?

Click to see more example sentences