German-Turkish translations for pulsieren:

atmak · other translations

pulsieren atmak

Meine Liebe pulsiert mit einem febrilen Rhythmus.

Aşkım bayağı ateşli bir ritimle atıyor.