German-Turkish translations for putzen:

temizlik · diş · other translations

putzen temizlik

Schulde ich Ihnen Geld fürs Putzen?

Temizlik için size borcum ne kadar?

Für mich zu kochen und zu putzen, ist für diese alte Frau lebenswichtig.

O yaşlı kadın için yemek yapmak ve temizlik hayati bir şey.

Zum Kochen, Putzen, dich in die Klinik zu fahren.

Yemek, temizlik ve seni kliniğe götürmek için.

Click to see more example sentences
putzen diş

Astor, geh Dir bitte die Zähne putzen.

Astor şimdi git ve dişlerini fırçala.