German-Turkish translations for quasi:

sanki · other translations

quasi sanki

Schmeckt wie Quasi-Cola.

Sanki kolayla karıştırılmış.

Ja, dein Leben in Bluebell ist quasi wie eine Telenovela.

Evet, BlueBell'deki hayatın sanki bir pembe dizi gibi.