German-Turkish translations for räumlich:

uzaysal · uzamsal · other translations

räumlich uzaysal

Mikroskopisch kleine Gravitationswirbel. Begrenzte räumliche Dimensionen.

Mikroskobik yerçekimsel anaforlar, uzaysal boyutu aşırı sıkıştırıyor.

Ich begann bereits eine räumliche

Şimdiden bir uzaysal kontrole başladım

Der räumliche Bruch erzeugt nukleonische Störungen.

Uzaysal yırtık ciddi nükleonik parazitlenme yaratıyor.

Click to see more example sentences
räumlich uzamsal

Ich ändere das Flugprogramm, um die räumlichen Unstetigkeiten auszugleichen.

Uçuş programını, uzamsal süreksizlikleri dengelemesi için değiştiriyorum.