German-Turkish translations for rücksichtslos:

düşüncesiz · acımasız · gaddar · pervasız · other translations

rücksichtslos düşüncesiz

Du bist ein herzloses, rücksichtsloses Schwein und ich will dich nie wieder sehen.

Kalpsiz, düşüncesiz bir domuzsun ve seni bir daha görmek istemiyorum.

Es ist rücksichtslos und unverantwortlich und wir werden Sie aufhalten.

Bu çok düşüncesiz ve sorumsuzca, ve biz seni durduracağız.

Aber es macht mich rücksichtslos. Ich verletze Menschen.

Ama bu beni düşüncesiz biri yapıyor ve insanlara zarar veriyorum.

Click to see more example sentences
rücksichtslos acımasız

Kalte, berechnende rücksichtslose Intelligenz.

Soğukkanlı, hesaplı, acımasız bir zeka.

Also dieses ganze "rücksichtsloser Mörder" Gehabe war nur gespielt?

Yani o "acımasız katil" olayları sadece bir oyun muydu?

rücksichtslos gaddar

Vielleicht ist Monogamie nur eine rücksichtslose, bestrafende Regel.

Belki de tek eşlilik, gaddarca ve ceza mahiyetinde bir kuraldır.

rücksichtslos pervasız

Der Bankräuber-Junge ist ein rücksichtsloses Arschloch, aber ich war auch so.

Banka soyguncusu çocuk pervasız bir pislik. Ama ben de öyleydim.