German-Turkish translations for raten:

tahmin etmek · önermek · other translations

raten tahmin etmek

Raten Sie, wer diese Blutgruppe hatte?

Tahmin et kim aynı kan grubundan?

Hey, ratet wer ich bin!

Kim olduğumu tahmin et.

Lasst mich raten, Chase verkörpert die dumme Version von Dreizehn

Dur tahmin edeyim. Chase, Onüç'ün aptal versiyonunu temsil ediyor.

Click to see more example sentences
raten önermek

General Aruka riet zum Rückzug.

General Aruka geri çekilmemizi önerdi.