German-Turkish translations for raumschiff:

gemiler, gemi · uzay · uzay gemisi · uzay aracı · other translations

raumschiff gemiler, gemi

Wir könnten vielleicht ein Raumschiff bauen, oder?

Ama belki bir uzay gemisi inşa edebilir miyiz?

Kein Gemeinde-Raumschiff, fürchte ich.

Maalesef belediyenin uzay gemisi değil.

Hier spricht Captain Jonathan Archer vom Raumschiff Enterprise.

Ben Jonathan Archer Yıldız Gemisi Atılgan'nın Kaptanı.

Click to see more example sentences
raumschiff uzay

Wir könnten vielleicht ein Raumschiff bauen, oder?

Ama belki bir uzay gemisi inşa edebilir miyiz?

Ihr Gewächshaus leuchtet wie ein Raumschiff.

Grace, seran uzay gemisi gibi parlıyor.

Hätten wir ein schrottreifes Raumschiff könnten wir große Häuser in Kalifornien bauen.

Bir uzay gemisi enkazı bulduğumuzda California'da kocaman bir ev inşa edebilirdik.

Click to see more example sentences
raumschiff uzay gemisi

Wir könnten vielleicht ein Raumschiff bauen, oder?

Ama belki bir uzay gemisi inşa edebilir miyiz?

Ihr Gewächshaus leuchtet wie ein Raumschiff.

Grace, seran uzay gemisi gibi parlıyor.

Hätten wir ein schrottreifes Raumschiff könnten wir große Häuser in Kalifornien bauen.

Bir uzay gemisi enkazı bulduğumuzda California'da kocaman bir ev inşa edebilirdik.

Click to see more example sentences
raumschiff uzay aracı

Das ist ein Raumschiff, Sir.

Bu bir uzay aracı bayım.

Auf eine Art Raumschiff, vermute ich.

Bir çeşit uzay aracı, sanırım.

Ich glaub, ich sah eben ein anderes Raumschiff.

Ben sanırım bir başka uzay aracı daha gördüm.