German-Turkish translations for rechtzeitig:

zamanında · vaktinde · other translations

rechtzeitig zamanında

Aber ich hab dich noch rechtzeitig erwischt, oder?

Ama seni tam zamanında yakaladım, değil mi?

Aber wir können niemals rechtzeitig runterschweben.

Ama asla zamanında aşağıya inemeyeceğiz.

Sie fanden ihn rechtzeitig.

Onu tam zamanında yakaladınız.

Click to see more example sentences
rechtzeitig vaktinde

Gerade rechtzeitig für den Dunklen Lord.

Karanlık Lord için tam vaktinde hem de.

Wird er rechtzeitig fertig?

Vaktinde hazır olacak mı?

Ja ich. Der Südstaatler hat mich rechtzeitig gewarnt.

Evet, ben, Güneyli beni tam vaktinde uyardı.