German-Turkish translations for reell:

gerçek · other translations

reell gerçek

Ich lese gern reelle Sachen.

Ben gerçekleri okumayı severim.

Plötzlich, ohne Vorwarnung, hatte Olive Snook eine winzige, aber doch sehr reelle, Offenbarung.

Aniden, bir uyarı bile olmaksızın Olive Snook küçük ancak çok gerçek bir aydınlanma yaşadı.

Das könnte Chruschtschows erste reelle Botschaft sein.

Sanırım bu Khrushchev'den aldığımız ilk gerçek mesaj olabilir.

Click to see more example sentences