German-Turkish translations for regelmäßig:

düzenli · düzenli olarak · sürekli · other translations

regelmäßig düzenli

Sie beide helfen offensichtlich regelmäßig Menschen.

Belli ki insanlara düzenli olarak yardım ediyorsunuz.

Sie erzielen ein regelmäßiges Einkommen.

Evet, oldukça düzenli bir gelire sahipsiniz.

Isst sie regelmäßig?

Düzenli yiyor mu?

Click to see more example sentences
regelmäßig düzenli olarak

Sie beide helfen offensichtlich regelmäßig Menschen.

Belli ki insanlara düzenli olarak yardım ediyorsunuz.

Sie erzielen ein regelmäßiges Einkommen.

Evet, oldukça düzenli bir gelire sahipsiniz.

Ich mach regelmäßige Screenings.

Düzenli olarak film çektiririm.

Click to see more example sentences
regelmäßig sürekli

Aber regelmäßige Auffrischungen sind nötig.

Ama sürekli iyileştirici iğneler şart.

Cyberärzte werden regelmäßig psychologisch untersucht.

Onlar sürekli olarak psikyatrik değerlendirmeden geçiyor.

Dr. Roberts, haben Sie eine regelmäßige Brückenpartner?

Doktor Roberts, sürekli bir briç ortağınız var mı?

Click to see more example sentences