German-Turkish translations for reiten:

binmek · sürmek · ata binmek · atla gitmek · gezinti · binicilik · other translations

reiten binmek

Ich möchte ihn reiten.

Ben ona binmek istiyorum.

Sie reitet ihn.

Ata binen o.

Er reitet alles nieder. Wie? Vendona:

Anlamı "Her şeye Binen" demekmiş.

Click to see more example sentences
reiten sürmek

Reite sie, Cowboy.

Sür onları, kovboy.

Ich will dich reiten, wie einen Bullen.

Seni bir boğa gibi, sürmek istiyorum.

Nimm die Wurmhaken aus unserem Sietch und reite den Bringer wie ein wahrer Führer.

Siyeçimize ait kisva halka kancasını al Paul ve gerçek erkeklerin lideri gibi sür.

Click to see more example sentences
reiten ata binmek

Sie reitet ihn.

Ata binen o.

Die Welt ist voller Teenager-Jungs, die ohne Sattel reiten.

Dünya eyersiz ata binen bir sürü delikanlıyla dolu.

Das ist nicht Reiten, das ist Babysitten.

Bu ata binmek değil. Bu bebek bakıcılığı.

Click to see more example sentences
reiten atla gitmek

Jemand könnte nach Bixby reiten.

Birileri Bixby'e atla gidebilir.

reiten gezinti

Heute Nachmittag gibt es nur zwei Ritte.

Bu öğleden sonra iki gezinti var. Kısmetliyiz.

reiten binicilik

Reiten, Tennis oder Lachs fressen interessiert mich nicht.

Binicilik, tenis ya da somon baligi yemek beni ilgilendirmiyor.