German-Turkish translations for reparieren:

tamir · tamir etmek · onarmak · yapmak · onarım · other translations

reparieren tamir

Ich kann alles reparieren!

Ben her şeyi tamir edebilirim.

Werden sie bald repariert? Ende.

Yakında tamir edilebilirler mi?

Zwei Stunden später, außer Gefahr, reparierte er sich selbst.

Ancak iki saat sonra, tehlike kalktığında kendi kendini tamir etti.

Click to see more example sentences
reparieren tamir etmek

Ich kann alles reparieren!

Ben her şeyi tamir edebilirim.

Können Sie einen Mixer reparieren?

Bir blendır'ı tamir edebilir misin?

Der konnte alles reparieren.

O herşeyi tamir edebilir.

Click to see more example sentences
reparieren onarmak

Sie reparieren nekrotisiertes Gewebe.

Sinirsel dokuyu onarmak için gerekliydi.

reparieren yapmak

Willst du Kopierer reparieren, oder Laufbursche machen?

Fotokopi makinesi tamircisi ya da ayak işi yapacaksın?

reparieren onarım

Fähnrich Aquino will eine Energieleitung reparieren.

Asteğmen Aquino güç kanalına onarıma gidiyor.