German-Turkish translations for restlos:

tamamen · other translations

restlos tamamen

Ist die Welt restlos zerstört?

Dünya tamamen yıkıldı mı?