German-Turkish translations for riesig:

dev · kocaman · çok büyük · devasa · dev gibi · iri · muazzam · iğrenç · other translations

riesig dev

Wie eine riesige Alien-Seekuh.

Dev bir denizayısı gibi.

Eine silberne Rampe fährt heraus wie eine riesige Zunge.

Gümüş bir rampa çıkıyor dışarı dev bir dil gibi sanki.

Baby, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen 'winziges bisschen' und Jumbo Tron.

Bebeğim, Dev Skorbord ile küçük bir miktar arasında büyük bir fark var.

Click to see more example sentences
riesig kocaman

Ich wollte ein Armband haben, keine riesige, haarige Bestie.

Ben bilezik istemiştim, kocaman kıllı bir canavar değil.

Dieser Ort ist riesig.

Burası kocaman bir yer.

Ich nehme riesig.

Ben kocaman derim.

Click to see more example sentences
riesig çok büyük

Diese Dateien sind riesig.

Bu dosyalar çok büyük.

Wir haben ein riesiges Problem.

Çok büyük bir sorunumuz var.

Es wird in der Zukunft eine riesige Explosion geben, an einem bestimmten Tag.

Gelecekte çok büyük bir patlama olacak, tek, belirli bir günde.

Click to see more example sentences
riesig devasa

Nein, große Pfeile, riesige Pfeile.

Hayır, büyük oklar, devasa oklar.

Es ist eine riesige Firma.

Bu devasa bir şirket.

Es war ein riesiges Missverständnis.

Bu devasa bir yanlış anlamaydı.

Click to see more example sentences
riesig dev gibi

Wie eine riesige Alien-Seekuh.

Dev bir denizayısı gibi.

Eine silberne Rampe fährt heraus wie eine riesige Zunge.

Gümüş bir rampa çıkıyor dışarı dev bir dil gibi sanki.

Besonders, wenn man das Gewicht dieser riesigen Feenflügel bedenkt.

Özellikle de, o dev gibi kanatların dengeni bozduğu düşünülürse.

Click to see more example sentences
riesig iri

Eine Art riesiger, eierköpfiger Typ mit roten Augen und grünem Bart.

İri yarı, yumurta kafalı bir tip. kırmızı gözleri ve yeşil sakallıydı.

Aber Wills Mum hat riesige Titten.

Ama Will'in annesinin de göğüsleri iri.

riesig muazzam

Kommt schon, das ist riesig.

Haydi, bu çok muazzam.

Die Odin war eine riesige Weltraumrakete.

Odin muazzam bir Uzay Roketiydi.

riesig iğrenç

Ein paar gebrochene Rippen und ein riesiger, ekeliger Bluterguss.

Birkaç tane kırılmış kaburgayla kocaman, iğrenç bir morluk.