German-Turkish translations for riskant:

riskli · tehlikeli · other translations

riskant riskli

Ein wenig riskant, oder?

Biraz riskli, öyle değil mi?

Es ist ein sehr riskantes Geschäft.

Bu son derece riskli bir iş.

Die drei Ratingagenturen, Moody's, SP und Fitch verdienten Milliarden von Dollar indem sie riskanten Wertpapieren hohe Ratings gaben.

Moody's'in Merkezi Derecelendirme kuruluşları Moody's, SP ve Fitch riskli menkul kıymetlere yüksek dereceler vererek milyarlar kazandılar.

Click to see more example sentences
riskant tehlikeli

Für mich ist es auch riskant, Howard, aber das hier ist wichtig.

Benim için de tehlikeli, Howard, ama bu önemli bir mevzu.

General Schukow sagte, es wird jetzt riskanter. Riskanter?

General Zhukov işlerin artık daha da tehlikeli olacağını söyledi.

Jeder hier weiß, wie riskant das ist.

Herkes ne kadar tehlikeli olduğunu bilir.

Click to see more example sentences