German-Turkish translations for riskieren:

tehlikeye atmak · riske girmek · riske etmek · other translations

riskieren tehlikeye atmak

Er hat sein Leben für Euch riskiert, und Ihr das Eure für ihn!

O senin için hayatını tehlikeye attı, sen de onun için.

Hat sie ihr Leben riskiert?

Hayatını tehlikeye mi attı?

Für die Leuchtraketen im Rucksack hat Andy sein Leben riskiert, okay?

Andy çantasını almaya döndüğü için hayatını tehlikeye attı. Tamam mı?

Click to see more example sentences
riskieren riske girmek

Bitte, Molly, wann hast du schon mal groß riskiert?

Yapma Molly, sen ne zaman riske girdin ki?

Du hast viel für mich riskiert.

Benim için bir çok riske girdin.

Wollen Sie das wirklich riskieren?

Gerçekten bu riske girmek istiyor musun?

Click to see more example sentences
riskieren riske etmek

Wieso riskierst du unser Leben?

Neden hayatlarımızı riske ediyorsun?