German-Turkish translations for ruhig:

sakin · sessiz · rahat · huzurlu · güzel güzel · durgun · hareketsiz · other translations

ruhig sessiz

Sei ruhig, oder ich disqualifiziere dich.

Sessiz ol, yoksa seni diskalifiye ederim.

Aber sei ruhig.

Ama sessiz ol.

Sei bitte ruhig.

Sessiz ol lütfen.

Nein, sei ruhig!

Hayır, sessiz ol!

Jetzt sind Sie ruhig!

Şimdi, sessiz ol bakalım.

Sie ist schön ruhig.

O iyi ve sessiz.

Ich suche einen ruhigen Mieter.

Sessiz bir kiracı arıyorum.

Seid ruhig, Jungs.

Sessiz olun çocuklar.

Schh, sei ruhig!

Şşş, sessiz ol!

Wir suchen ein ruhiges Plätzchen.

Kalacak sessiz bir yer arıyoruz.