ruinierte

Ich habe alles ruiniert, oder?

Her şeyi berbat ettim. Değil mi?

Ein fauler Apfel wie Sie kann einen ganzen Zirkus ruinieren.

Senin gibi çürük bir elma bütün bir sirki mahvedebilir.

Sie wollte alles ruinieren.

Her şeyi mahvetmek istedi.

Wollen Sie ihn ruinieren?

Onu mahvetmek mi istiyorsunuz?

Jetzt sind zwei Leben ruiniert.

Şimdi iki hayat mahvoldu.

Aber ich habe alles ruiniert.

Her şeyi mahvettim ama.

Alles, wofür wir letzte Nacht schufteten, ist ruiniert.

Dün gece uğruna çabaladığımız her şey boşa gitti.

Dieses blöde Baseballfeld wird dich ruinieren.

Bu aptal beyzbol sahası seni iflas ettirecek.

Katholische Schulees ruiniert mich.

Katolik okulu. Beni resmen mahvediyor.

Alles ist ruiniert.

Her şey mahvoldu.