German-Turkish translations for samt:

kadife · other translations

samt kadife

Muss glatt wie Samt sein.

Kadife gibi yumuşak olmalı.

Und vom Theater will ich einen Sessel gepolstert mit rotem Samt.

Bir de, tiyatrodan kırmızı kadife kaplı bir koltuk istiyorum.

Ihm fehlt nur noch ein Stück Samt und eine Maus als Haustier.

Bu herifin tek eksiği bir parça kadife ve küçük bir fare.

Click to see more example sentences