German-Turkish translations for schalten:

çevirmek · other translations

schalten çevirmek

Verstanden. Schalte um auf Autistic Mode!

Gördüm.İletişim modunu içe dönük moda çevir.

Bart, schalte um auf den BörsenkanaI.

Bart, Finans kanalına çevir şunu.