German-Turkish translations for scharen:

sürü · other translations

scharen sürü

Könnte eine ganze Schar Feuerwürmer hier durchkommen.

Koca bir Ateşkurtçuğu sürüsü buraya geliyor olabilir.

"In Scharen"bedeutet" eine Menge".

Gırla, bir sürü demek oluyor.

Eine Schar Babygänse akzeptiert einen Zoologen als ihre Mutter.

Yavru kazlardan oluşan bir sürü bir zooloğu anneleri olarak kabul eder.