schaue

Schaut, ich brauche eure Hilfe.

Bakın benim Yardımınıza ihtiyacım var.

Entschuldigen Sie, sie schaut viele Gefängnis-Dokumentationen.

Kusura bakmayın, çok fazla hapishane dizisi izliyor.

Schaut wer hier ist!

Bakın burada kim var!

Schaut, eine kleine, grüne Lebensform.

Bakın, küçük, yeşil, yaşam formu.

Schaut, fantastische goldene Rolltreppen!

Bakın! Fantastik altın asansörler!

Schaut, ich habe sie geliebt.

Bakın, ben onu seviyordum.

Schaut, ein Mensch.

Bakın, bir insan.

Schaut. Ich hab seinen Arbeits-Ausweis gefunden.

Bakın ne buldum, çalıştığı yerin kimliğini.

Ich schaue Fernsehen.

Ben televizyon izleyorum.

Nein, aber viel geschaut.

Hayır, fakat çok izliyorum.