German-Turkish translations for scheinbar:

görünüşe göre · görünürde, görünen · other translations

scheinbar görünüşe göre

Meine Vorfahren haben dieses Zeug scheinbar seit Jahrhunderten überliefert.

Görünüşe göre atalarım bu şeyleri yüzyıllardır kuşaktan kuşağa geçiriyorlarmış.

Ich sollte scheinbar nie kirschrot tragen.

Görünüşe göre ben asla kırmızı giymemeliyim.

Scheinbar hat dein Vater eine Vermisstenmeldung aufgegeben.

Görünüşe göre, baban bir kayıp raporu doldurmuş

Click to see more example sentences
scheinbar görünürde, görünen

Scheinbar hat er ein Angebot für Euch.

Görünen o ki sana bir teklifi var.

Scheinbar hat sein Whiskey gestern Abend Bekanntschaft mit Saboteuren gemacht.

Görünen o ki dün gece viski varillerine sabotaj düzenlenmiş.

Jono, du hast scheinbar keine Strahlungsschäden erlitten.

Peki Jono, radyasyon hasarından kurtulmuş görünüyorsun.