German-Turkish translations for schleppen:

zorla taşımak · çekme, çekmek · other translations

schleppen zorla taşımak

Jetzt muss Morgan sie schleppen.

Morgan onu taşımak zorunda kalacak.

Es ist heiß. Und ich muss all dieses Extrazeug schleppen.

Çok sıcak ve bu taşımak zorunda olduğumuz şeyler!

schleppen çekme, çekmek

Wir schleppen's mit einem Traktorstrahl ab.

Voyager'a kadar çekici ışın ile çekebiliriz.