schließe

Atme einfach tief ein, schließe deine Augen, zähle bis zehn.

Sadece derin bir nefes al, gözlerini kapat, ona kadar say.

Schlipse festziehen, Krägen schließen.

Kravatları sıkın, yakaları düzeltin.

Schließt jetzt alle Teleporter-Links zur Erde.

Dünya'ya açılan tüm ışınlanma bağlantılarını kapatın.

Ich wollte gerade schließen.

Ben de kapatmak üzereydim.

Wir schließen zwei Feuerwachen.

İki itfaiye binasını kapatacağız.

Ein Konto ist geschlossen.

Benim bir hesabım kapalı.

Können Sie eine Mittellinien Sternotomie schließen?

Orta hat sternotomisini kapatabilir misin?

Überall werden Minen geschlossen.

Her yerde madenler kapanıyor.

EMPFANG FÜR HEUTE GESCHLOSSEN

BUGÜN İÇİN KABUL SONA ERMİŞTİR

Dann schließen wir dieses Theater.

O zaman tiyatroyu kapatıyoruz.