German-Turkish translations for schmeicheln:

dalkavukluk etmek · yağcılık yapmak · other translations

schmeicheln dalkavukluk etmek

Willst du Samurai werden, schmeichele ihm.

Samuray olmak istiyorsan dalkavukluk et biraz.

schmeicheln yağcılık yapmak

Aber diese Senatoren intrigieren, streiten, schmeicheln und betrügen.

Bu senatörlerin yaptığı ise, entrika, didişme, yağcılık ve kandırmaca.