German-Turkish translations for schmerzen:

acıtmak, acımak, acı · ağrı · sancı · other translations

schmerzen acıtmak, acımak, acı

Nein, ich meine, ich spüre keine Schmerzen.

Hayır, ben Yani, acı falan hissetmiyorum.

Schmerz ist etwas Gutes.

Acı iyi bir şeydir.

UnvorsteIIbare Schmerzen", sagte ich.

Hayal edilemez acılar." dedim.

Click to see more example sentences
schmerzen ağrı

Ich benutze Schmerzmittel für Schmerzen.

Ben, ağrıkesicileri ağrı için kullanırım.

Sind diese Schmerzen normal?

Bu ağrı normal mi? Evet.

Eine Prothese gibt Arizona eine bessere Lebensqualität, statt jahrelanger Reha und chronischen Schmerzen.

Protez bacak Arizona'ya yıllar süren rehabilitasyon ve kronik ağrıdan daha iyi bir yaşam kalitesi sunabilir.

Click to see more example sentences
schmerzen sancı

Ich fühle einen stechenden Schmerz.

Ben burada bir sancı hissediyorum.

Wann fingen die Schmerzen an?

Sancılar ne zaman başladı?