German-Turkish translations for schmerzhaft:

acıtan, acı · acı verici, acı veren · sancılı · other translations

schmerzhaft acıtan, acı

Meine Methode ist körperbetont, psychologisch, schmerzhaft Brutal.

Benim yöntemim fiziksel, psikolojik, acı verici ve canicedir.

Ihr Absturz könnte ziemlich schmerzhaft sein.

Parçalanabilirsin. Bu daha acı olabilir.

Es ist schmerzhaft, aber auszuhalten.

Acı veriyor ama dayanılacak seviyede.

Click to see more example sentences
schmerzhaft acı verici, acı veren

Meine Methode ist körperbetont, psychologisch, schmerzhaft Brutal.

Benim yöntemim fiziksel, psikolojik, acı verici ve canicedir.

Aber es wird leider trotzdem sehr schmerzhaft.

Ama ne yazık ki oldukça acı verici olacak.

Es ist schmerzhaft, aber auszuhalten.

Acı veriyor ama dayanılacak seviyede.

Click to see more example sentences
schmerzhaft sancılı

Denn egal wie schmerzhaft es ist

Çünkü ne kadar sancılı olursa olsun