German-Turkish translations for schreien:

bağırmak, bağırış · haykırmak · ağlamak · other translations

schreien bağırmak, bağırış

Alle haben geschrien. Ich habe geschrien.

Herkes bağırıyordu, ben de bağırıyordum.

Sie schrie: "Tötet mich doch.

Bağırıyordu " Öldürün beni!".

'Du bist eine bösartige Kreatur' schrie sie.

"Sen kötü bir yaratıksın!" diye bağırdı

Click to see more example sentences
schreien haykırmak

Die sind schwul und sie schreien "Schwulen-Ehe".

Onlar gay ve gaylere özgürlük diye haykırıyorlar.

Odile schrie 'Kopf. Sie nahm die Münze, die 'Zahl' zeigte.

Odile tura diye haykırdı ama para yazıyı gösterdi.

Er schrie etwas davon, "quit" zu werden.

Adam bir şeyler haykırdı, hakkından geldi.

Click to see more example sentences
schreien ağlamak

Da war schreien und Tränen und mehr Tränen.

Ağladı, göz yaşları ve sonra daha fazla göz yaşı.

Danny hat geschrien und geweint.

Danny çığlık atıyor, ağlıyordu.

Solange es Unrecht gibt, wann immer ein Tagatianer-Baby schreit,

Haksızlık olduğu sürece, "Targathian bebeği ağladığı sürece,