German-Turkish translations for schuldlos:

suçsuz · other translations

schuldlos suçsuz

Zed ist schuldlos.

Z'nin suçu değil.

Mrs Bedwin ist schuldlos.

Bayan Bedwin'in suçu yok.