German-Turkish translations for schwach:

zayıf · güçsüz · aciz · kırılgan · anlaşılmaz · yavaş · other translations

schwach zayıf

Ein moduliertes EM-Signal. Sehr schwach.

Değiştirilmiş bir EM sinyali, çok zayıf.

Ein Lebenszeichen, sehr schwach.

Bir hayat belirtisi, çok zayıf.

Schwach bedeutet älter.

Zayıf eski demektir.

Click to see more example sentences
schwach güçsüz

Wissen Sie warum Leute schwach werden?

İnsanlar neden güçsüz olur biliyor musun?

Wehrlos. Schwach, verwundbar.

Savunmasız zayıf, güçsüz.

Ich habe ein schwaches Herz und einen guten Anwalt.

Zayıf bir kalbim ve güçlü bir avukatım var.

Click to see more example sentences
schwach aciz

Schwache Frauen widern mich an.

Aciz kadınlar midemi bulandırır.

Weil ich nutzlos und schwach bin, ausgehöhlt durch fehlgeschlagene Wünsche, durch fehlgeschlagene Beziehungen.

Çünkü ben işe yaramaz, aciz, başarısız emelleri ve aşklarıyla içi boşalmış bir adamım.

Sie sind so arme, schwache Geschöpfe.

O kadar zavallı ve aciz yaratıklar ki.

schwach kırılgan

Lucy war eine psychisch schwache Frau.

Lucy psikolojik olarak kırılgan bir kadındı.

So gebrechlich und schwach.

Tamamen kırılgan ve zayıf.

Dieser Körper ist schwach, zerbrechlich.

Bu vücut oldukça narin ve kırılgan.

schwach anlaşılmaz

Aber dein Immunsystem ist schwach.

Ancak bağışıklık sistemin çok zayıf.

Weil der glücklichste Moment eines Mannes auch sein schwächster ist.

Çünkü bir erkeğin en mutlu anı aynı zamanda onun en zayıf anıdır.

schwach yavaş

Alt, schwach, langsam.

Yaşlı, zayıf, yavaş.

Langsam und schwach.

Yavaş ve özensiz.