segelten

Sie segelt. Sie liebt Meeresfrüchte.

Denize açılmayı, ve deniz ürünlerini seviyor.

Wohin segelt ihr?

Nereye gidiyorsunuz?

Ich segle morgen mit Ihnen, um die Prise aufzubringen.

Bu ödül için yarın seninle denize açılacağım.

Und ihr Kapitän segelt, wie man es ihm befielt.

Ve onun kaptanı emrettiği gibi ona yol aldırıyor.

Ein Kriegsschiff segelt in die Bucht.

Bir savaş gemisi körfeze giriyor.

Ich segle mit Euch, Davos Seewert.

Seninle yelken açarım Davos Seaworth.

Papa, du segelst mit einem Fischrestaurant?

Baba Balık restoranınla yelken açacaksın?

Das kann weder gesegelt noch gesteuert werden.

Ne yüzüyordu ne de dümeni tutuyordu.

Die "Bremen" segelt heute Abend.

Bremen" bu gece demir alıyor.

Du segeltest nie vor Mallorca.

Asla Majorca'yı denizden geçmedin.