German-Turkish translations for sehr:

çok · pek · pek çok · other translations

sehr çok

Sie untersuchen ein sehr unbedeutendes Stück eines viel größeren Puzzles.

Çok büyük bir bulmacanın çok önemsiz parçasını soruşturuyorsun.

Diese Kinder sind uns sehr ähnlich.

Bu çocuklar bize çok benziyor.

Eine sehr schlimme Nacht.

Çok kötü bir gece geçirdim.

Click to see more example sentences
sehr pek

Ihr Gleichmut ist sehr beeindruckend, aber bei weitem keine Überraschung.

Sabrınız takdire şayan ama pek de şaşılmayacak bir şey değil.

Du hast sehr viele besondere Talente, Edward.

Sanırım pek çok özel yeteneğin var.

Warum leidest du dann so sehr?

Peki neden bu kadar acı çekiyorsun?

Click to see more example sentences
sehr pek çok

Wir haben sehr viel neurologisch herumgefummelt.

Pek çok nörolojik müdahâle de bulunduk.

Unserer Tochter ist heute sehr aufgeregt.

Peki, kızım bugün çok heyecanlı.

Alles klar, Nick, sehr witzig.

Peki. Tamam, Nick, çok komik.

Click to see more example sentences