German-Turkish translations for selbe:

aynı · other translations

selbe aynı

Selbe Zeit morgen Abend?

Yarın gece aynı saatte mi?

Selbe Ansicht heute.

Aynı açı, bugün.

Liest du wirklich jeden Tag das selbe Buch?

Gerçekten her gün aynı kitabı okuyorsun?

Click to see more example sentences