German-Turkish translations for selig:

mutlu · other translations

selig mutlu

Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.

Ne mutlu yas tutanlara, çünkü onlar teselli edilecekler.

Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.

Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar.