German-Turkish translations for sich erstrecken:

uzanmak · çıkmak · other translations

sich erstrecken uzanmak

Es gab Subraumbrüche, die sich über Lichtjahre erstreckten.

Alt uzaydaki kırılmalar bir kaç ışıkyılı mesafeye kadar uzanıyordu.

Vor uns erstreckt sich ganz Lateinamerika.

Önümüzdeyse, bütün Latin Amerika uzanıyor.

sich erstrecken çıkmak

Weiter nördlich erstrecken sich die baumlosen Ebenen der russischen Tundra.

Kuzeye ilerledikçe Rus tundrasının ağaçsız düzlükleri karşımıza çıkıyor.