German-Turkish translations for sich trennen:

ayrılmak · other translations

sich trennen ayrılmak

Allegra Cole Sebastian trennen sich!

Allegra Cole ve Sebastian ayrıldı!

Jeffster trennt sich?

Jeffster ayrılacak mı?

Zwei Wege trennten sich im gelben Wald, und

İki yol, sarı bir korulukta ayrıldı ve.