German-Turkish translations for sich unterhalten:

konuşmak · other translations

sich unterhalten konuşmak

Don Falcone will sich unterhalten.

Don Falcone seninle konuşmak istiyor.

Wie lange können zwei Leute sich über nichts unterhalten?

İki insan, hiçbir şey hakkında nasıl bu kadar uzun süre konuşabilir?

So unterhalten sich normale Leute.

Normal insanlar böyle konuşuyor.