German-Turkish translations for sich verwandeln:

değişmek · other translations

sich verwandeln değişmek

Unser Billy will sich auch verwandeln.

Bizim Billy de değişmek istiyor.

MeinBetonfundament verwandelte sich in Treibsand.

Temelim, yer değiştiren kumlara dönüştü.