German-Turkish translations for sieben:

yedi · other translations

sieben yedi

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Sieben, acht, neun, zehn.

Yedi, sekiz, dokuz, on.

Sieben Dollar für Aluminium, zehn für Messing. Messing?

Alüminyum için yedi dolar, pirinç olan için ise on.

Click to see more example sentences