German-Turkish translations for six:

altı · other translations

six altı

Wir werden einen Six-Pack von Zima müssen.

Pekâlâ, altı paket Zima lazım olacak

Einen Six-Shooter und Sporen?

Altı patlar ve mahmuzlar mı?

Tango One, hier ist Echo Six.

Tango Bir, Echo Altı konuşuyor.

Click to see more example sentences