German-Turkish translations for so:

böylelikle, böyle, böylece · da · öyle · ki · işte · yani · şöyle · her ne kadar · rağmen · ise de · gerçi · other translations

so her ne kadar

Es ist alles so unfair!

Her şey ne kadar adaletsiz.

Oh, mein Gott, es ist so stickig hier drin.

Tanrım. Her şey ne kadar sıkışık burada.

Aber Barry, so schnell du auch bist, du kannst nicht überall gleichzeitig sein.

Ama Barry ne kadar hızlı olursan ol, aynı anda her yerde olamazsın.

Und so sehr ich Mr. Peppy liebe, ich liebe Leela mehr.

Her ne kadar Bay Peppy'i sevsem de Leela'yı daha çok seviyorum.

Wenn auch funktionsgestört, so waren wir doch immer eine Familie.

Aramız ne kadar bozuk olsada, biz her zaman bir aile olduk.

So grausam es auch ist, es ist eine gute Nachricht, Tara.

Her ne kadar iğrenç de olsa bu iyi bir haber, Tara.