German-Turkish translations for sollen:

-meli -malı · olmak · -mesi gerek · istemek · etmek · seçmek · other translations

sollen -meli -malı

Meine Pagen sollen gekleidet sein wie sylvanische Nymphen, meine Männer wie grasende Satyrn,

Uşaklarım orman perileri gibi giyinecek. Adamlarım, çayırda otlayan satirler gibi

Vielleicht sollte ich Ihnen erklären, warum ich Sie derart quäle.

Belki de sana niye böyle işkence ettiğimi açıklamalıyım.

Dann vielleicht sollte ich doch mitkommen.

O halde belki de sizinle gelmeliyim.

Click to see more example sentences
sollen olmak

Dann sollte diese Stadt, Goodsprings, hier unten sein, oder?

O zaman şu Good Springs kasabasının, burada olması gerekiyor, değil mi?

Ihr Ziel sollte dasselbe sein.

Senin hedefin de aynısı olmalı.

Jonah, der in New York sein sollte?

New York'ta olması gereken Jonah mı?

Click to see more example sentences
sollen -mesi gerek

Dann sollte diese Stadt, Goodsprings, hier unten sein, oder?

O zaman şu Good Springs kasabasının, burada olması gerekiyor, değil mi?

Ich sollte dich auch töten.

Seni de öldürmem gerekiyordu.

Wir sollten vorbereitet sein, Bob.

Hazırlıklı olmamız gerek, Bob.

Click to see more example sentences
sollen istemek

Warum sollte jemand einen Zahlen-Nerd töten wollen?

Neden birisi bir sayi manyagini öldürmek ister ki?

Ich soll ein Pferd stehlen?

Bir at çalmamı istiyorsun?

Ich soll Mönch werden, aber ich will doch heiraten.

Bir keşiş olmamı istiyor. Ama ben evlenmek istiyorum.

Click to see more example sentences
sollen etmek

Keine Ahnung, aber ich denke, wir sollten trotzdem weitersuchen.

Bilmiyorum. Ama bence biz bakmaya devam etmeliyiz.

Kein Chirurg sollte sein eigenes Unfallopfer operieren.

Bir cerrah kendi yaraladığı kişiyi ameliyat etmemeli.

Solltest uns öfter besuchen.

Bizi daha sık ziyaret etmelisin.

Click to see more example sentences
sollen seçmek

Vielleicht solltest du aufhören, so wählerisch zu sein.

Belki de bu kadar seçici olmayı bırakmalısın.

Jonas sollte das wichtigste Amt bekleiden.

Jonas, topluluğumuzdaki en önemli göreve seçilmişti.

Was soll"s sein Sampan, Segelboot, Lastkahn.

İstediğini seç sampan, yelkenli, barg.