German-Turkish translations for sowie:

-ar -maz · ve · de · hem · other translations

sowie -ar -maz

Meine Einbürgerungstests sind diese Woche, schriftlich sowie mündlich.

Vatandaşlığa kabul sınavlarım bu hafta. Hem yazılı hem sözlü.

Ich habe offizielle Regierungsmeldungen gefälscht sowie Statistiken zur Agrar und Industrieproduktion.

Hükümet duyurularını çarpıttım ve söylenenleri tahrif ettim Tarımsal ve sanayi ürünlerine fiyat biçtim.

Ich habe ihr Blut analysiert und die Rezeptor-Komponenten sowie die Protein-Katalysatoren isoliert.

Kanınızı analiz ettim reseptör bileşenleri ve protein bazlı katalizörü izole ettim.

Click to see more example sentences
sowie ve

Meinen lieben, kinderlosen Nichten Patty and Selma vermache ich meine Standuhr, sowie diese Worte:

Sevgili çocuksuz yeğenlerim Patty ve Selma'ya büyükbabamın saatini ve şu sözleri bırakıyorum

Sie haben zwei Staatsangehörigkeiten, sowie Verhaftungen in Deutschland und Portugal.

Almanya ve Portekiz'de çifte vatandaşlığın ve hırsızlıktan sabıkan var.

insbesondere Wind, Sonne sowie tiefe und Oberflächen-Geothermie, und in Wassernähe Gezeitenenergie und Wellenkraft.

Özellikle rüzgar, güneş, jeotermal ve ısı farklılıkları ve eğer potansiyel su kaynaklarına yakınsa, gelgit ve dalga gücü.

Click to see more example sentences
sowie de

Sie haben unbeschränkte Handlungs freiheit sowie Wahl der Waffen.

Eylem seçenekleriniz sınırsız, silah seçenekleriniz de öyle.

Sie haben zwei Staatsangehörigkeiten, sowie Verhaftungen in Deutschland und Portugal.

Almanya ve Portekiz'de çifte vatandaşlığın ve hırsızlıktan sabıkan var.

Du erwähntest auch beginnenden Alzheimer sowie Magenkrebs.

Ayrıca öncelerde alzheimer ve mide kanserinden de bahsetmiştin.

sowie hem

Meine Einbürgerungstests sind diese Woche, schriftlich sowie mündlich.

Vatandaşlığa kabul sınavlarım bu hafta. Hem yazılı hem sözlü.