German-Turkish translations for sowohl ... als auch:

hem... hem..., hem · hem ... hem de · other translations

sowohl ... als auch hem... hem..., hem

Das gilt sowohl für einen einzigen Tag als auch für unser ganzes Leben.

Bu hem sadece tek bir gün için de geçerli aynı zamanda bütün hayatımız için de geçerli.

Ich übertreffe menschliche Fähigkeiten, sowohl mental als auch physisch.

İnsani becerileri hem zihinsel hem de fiziksel olarak geçecek şekilde tasarlandım.

Zerebrale Vaskulitis würde sowohl das Auge als auch die Arm-Befunde erklären.

Serebral vaskülit, hem göz hem de koldaki bulguları açıklayabilir.

Click to see more example sentences
sowohl ... als auch hem ... hem de

Das gilt sowohl für einen einzigen Tag als auch für unser ganzes Leben.

Bu hem sadece tek bir gün için de geçerli aynı zamanda bütün hayatımız için de geçerli.

Ich übertreffe menschliche Fähigkeiten, sowohl mental als auch physisch.

İnsani becerileri hem zihinsel hem de fiziksel olarak geçecek şekilde tasarlandım.

Zerebrale Vaskulitis würde sowohl das Auge als auch die Arm-Befunde erklären.

Serebral vaskülit, hem göz hem de koldaki bulguları açıklayabilir.

Click to see more example sentences