German-Turkish translations for sowohl:

hem · other translations

sowohl hem

Effiziente sowohl präventive Maßnahmen und Tactical Assault.

Hem önleyici tedbirlere hem de taktik saldirilara elverislidir.

Ich habe Diplome sowohl in Biochemie als auch in chemischer Verfahrenstechnik.

Hem biyokimya hem de kimya mühendisliği dalında diplomam var.

Die Japaner versenkten sowohl unseren Panzer als auch das Riesenrad, Sir.

Uh, Japonlar hem tankımızı hem de dönme dolabı batırdılar, komutanım.

Click to see more example sentences