German-Turkish translations for sozial:

sosyal · toplumsal · other translations

sozial sosyal

Jetzt haben sie einen reizvollen sozialen Aspekt.

Şimdi çok hoş bir sosyal görünümleri var.

Extrem sozialer Aufstieg?

Ekstrem sosyal tırmanış.

Da bin ich sehr sozial.

Çok sosyal biriyimdir ben.

Click to see more example sentences
sozial toplumsal

Das "argentinische Wunder" endet in einer sozialen Katastrophe.

Arjantin mucizesi"nin sonu bir toplumsal felaket oldu.

Ihr werdet heute alle Teil eines sozialen Experiments sein.

Bu gece hepiniz toplumsal bir deneyin parçası olacaksınız.